Algemene voorwaarden

Selfenizer is een in de Benelux geregistreerd merk. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets van deze website en boek  worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur (of uitgever).

Selfenizer fungeert als uitgeverij en trainingsorganisatie gericht op persoonlijke groei en ontdekking van uzelf. U bent ten alle tijden verantwoordelijk voor uw eigen proces, gezondheid en groei. Bij zorgen om de gezondheid raadpleeg ten alle tijden een arts. Bij vragen kunt u ons mailen op support@selfenizer.nl

Alle aanbiedingen van Selfenizer zijn vrijblijvend en wij behouden ons het recht om prijswijzigingen door te voeren. De aangegeven prijzen zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Betaling geschiedt via de u in het betalingsproces aangeboden varianten en voor de bestelling definitief wordt. Selfenizer behoudt zich de mogelijkheid tot het annuleren van een bestelling indien de betaling in gebreke is gebleven en zonder opgaaf van reden.

Wij zijn verantwoordelijk voor de aflevering van uw boek. Mocht, ondanks grote zorgvuldigheid, het boek niet bij uw adres worden afgeleverd of niet in een goede staat, neem dan contact op met support@selfenizer.nl Wij komen graag met u tot een oplossing.

Selfenizer doet zijn uiterste best om in zo’n kort mogelijke tijd uw product bij u af te leveren in de best mogelijke staat en wel uiterlijk in twee weken. Slechts bij overmacht wordt hiervan afgeweken. Hierdoor wordt de aanschaf niet ongeldig. Wanneer niet aan een snelle levering kan worden voldaan, wordt u via mail op de hoogte gebracht van de vertraging.

Indien u het product wilt retourneren is dat mogelijk tot 14 dagen na levering. Het product moet in nieuwstaat verkeren. Verzendkosten zijn voor uw rekening. Indien het product volledig ongeschonden bij ons retour is vergoeden wij de aanschafprijs. Stuur niets op voordat u akkoord hierover hebt van support@selfenizer.nl 

Uw herroepingsrecht vervalt voor ebooks, audiobooks of gepersonaliseerde prints! Na betaling van de bestelling, kunt u een ebook (digitaal boek) of audiobook meteen op een computer of daarvoor geschikte ereader lezen of beluisteren. Door op “Afrekenen” te klikken stemt u in met directe levering.U kunt een ebook (digitaal boek) of audiobook dus NIET ruilen of annuleren.
Ook voor het product “Gepersonaliseerde Print” vervalt het herroepingsrecht omdat je die naar de aard van het product niet goed kunt retourneren. Doordat er in het boek iets speciaal voor iemand geschreven staat, is het boek daarna niet meer aan een ander te verkopen..

Alle informatie op de website van Selfenizer en in de door Selfenizer uitgegeven boeken en trainingsmethoden zijn ter informatie. Selfenizer is niet verantwoordelijk voor eventuele onjuistheden of letsel.

Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing